Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
STUDÁNKA

N 1825-1842 O 1819, 1831, 1835 Z 1827, 1828, 1832-1838, 1840-1842