Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
SUCHDOL

N 1840-1853
O 1849-1854
Z 1840-1869