Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
SUŠICE

N 1839-1859 (i)
N 1862-1874 (i), 1875-1893, 1942-1944
O 1784-1839
O 1862-1874 (i)1876-1888, 1890-1893, 1942-1944
Z 1784-1839
Z 1862-1874 (i), 1876-1893, 1942-1944
N 1780-1843 O 1780-1839 Z 1785-1845
N 1826-1839 O 1844-1850