Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
SUŠICE
indexy

N 1896-1938
N 1939
O 1861-1895
O 1896-1938
Z 1861-1895
Z 1896-1938
Z 1939