Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
SVATÉ POLE

N 1830-1869 (i) O 1869 (i) Z 1869 (i)