Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

N 1896-1939, 1942, 1943
O 1896, 1900, 1901, 1903-1905, 1910, 1912, 1913,1915-1939, 1942, 1943
Z 1896-1939, 1941-1943