Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
ŠTĚDRÁ

O 1801-1874 (zápisy nejdou chronologicky) N 1801-1885 (i; zápisy nejdou chronologicky) Z 1800-1839, 1845-1874