Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
ŠTĚNOVICE

N 1807-1839
N 1839-1860 (i)
Z 1807-1839
N 1869-1931 (i někde pro každý rok; zápisy nejdou chronologicky) O 1874-1931 (i pro roky 1875, 1876; zápisy nejdou chronologicky) Z 1869-1931 (i někde pro každý rok; zápisy nejdou chronologicky)