Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
TÁBOR

N 1784-1819
N 1819-1840
N 1841-1869
N 1869-1905
N 1906-1927, 1930-1949 (i v některých letech pro každý rok, zápisy nejdou chronologicky)
O 1785-1818
O 1820-1840
O 1840-1872
O 1849-1875
O 1869-1928, 1931-1940, 1942-1949 (i dílčí, v některých letech pro každý rok; zápisy nejdou chronologicky)
Z 1786-1819
Z 1819-1841
Z 1869-1927, 1930-1943, 1945-1949 (i dílčí; zápisy nejdou chronologicky)
N 1869-1876 O 1869-1873, 1875, 1876 Z 1869-1873, 1875, 1876
indexy