Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
TELČ

N 1763-1845 (rozepsáno podle rodin)
N 1919-1944 (zápisy nejdou chronologicky) O 1942, 1943 Z 1924-1939, 1941-1946