Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
TISOVÁ

N 1819-1866
N 1866-1875, 1892-1894 (i)
O 1819-1867
O 1867, 1870, 1873 O 1882, 1886, 1896-1898 (Tachov)
Z 1819-1867
Z 1867-1875, 1892