Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
TMAŇ

N 1840-1852 (i)
O 1842-1852
Z 1840-1852 (i)
N 1816-1876 O 1812-1867 Z 1811-1879