Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
TRUTNOV

N 1872-1888 (i pro každý rok) O 1872-1889 (i pro každý rok) Z 1872-1889 (i pro každý rok)
NOZ 1872-1920 (i pro každý rok)
N 1921-1937, 1946-1950 (i) O 1921-1925, 1927-1930, 1932-1936,1938 (i) Z 1921-1945, 1947-1949 (i)