Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
TŘEBEŇ

N 1847 O (bez zápisu) Z (bez zápisu)