Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
TŘEBEŠICE

N 1827-1836 Z 1829, 1835, 1837 O (bez zápisu)
N 1840-1857 Z 1845-1858