Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
TŘEBÍČ

N 1847-1858 (i)
N 1864-1899, 1901-1905 (i dílčí, někdy pro každý rok), 1906-1939, 1942, 1943
O 1847-1852 (i)
O 1852-1858 (i)
O 1865-1905 (i dílčí, někdy pro každý rok)1906-1939, 1942, 1943
Z 1862-1878 (i)
Z 1865-1874 (i), 1875-1877
Z 1878-1887 (i pro každý rok)1888-1938, 1942-1945
N 1784-1830 (i) O 1784-1830 (i) Z 1790-1856 (i)
NOZ 1831-1847 (i)
NZ 1847-1849
index