Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
TŘEBOŇ
indexy

N 1894-1938
O 1894-1933
Z 1896-1940