Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
TŘEŠŤ

N 1785-1852 (+ kniha familiantů)
N 1847-1875 (i)
O 1801-1846 (i)
O 1847-1874 (i)
Z 1805-1846 (i)
Z 1847-1874 (i)
N 1930-1940, 1942, 1943 O 1929-1939, 1942, 1943 Z 1928-1943, 1945