Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
TURNOV

N 1788-1830
N 1830-1839
N 1839-1877 (i)
N 1861-1901
N 1924-1939, 1941, 1943, 1945-1949
O 1788-1830
O 1830-1839
O 1874-1900
O 1924-1939, 1941, 1943, 1945-1949
Z 1788-1829
Z 1830-1839
Z 1869-1901
Z 1924-1939, 1941, 1943-1949
NOZ 1863-1873 (zápisy nejdou chronologicky)
N 1902-1918, 1921-1923 (zápisy nejdou chronologicky) Z 1902-1923 O 1902-1916, 1918, 1920, 1921
indexy