Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
ÚBOČÍ

N 1730-1840
N 1840-1884
O 1769-1835
Z 1783-1840
Z 1841-1894
N 1840-1861 Z 1841-1855 O 1840-1854
index