Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
ÚDLICE

N 1788-1816
N 1816-1839 (i)
N 1839-1858 (i)
N 1858-1894 (i)
O 1788-1815
O 1816-1839
O 1839-1850
O 1839-1890
Z 1788-1815
Z 1816-1839
Z 1839-1858 (i)
Z 1858-1893 (i)