Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
ÚDRČ

N 1840-1893
O 1840-1881
Z 1840-1893
N 1805-1864 (i; zápisy nejdou chronologicky) O 1814-1827, 1840-1860 (i)