Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
UHERSKÝ BROD

N 1828-1839
N 1864-1889 (ojedinělé zápisy od roku 1850)
N 1889-1905 (ojedinělé zápisy od roku 1865)
N 1902-1937, 1939-1943, 1945-1949
O 1791-1841
O 1920-1937, 1939-1943, 1945-1949
Z 1784-1791, 1793-1798, 1800-1841 (i)
Z 1920-1937, 1939-1941, 1942-1949
N 1784-1828, 1839-1846 (i) Z 1841-1846 O 1841-1846
N 1828-1841 (i pro roky 1820-1846) OZ (jen i pro roky 1817-1846)
indexy