Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ČERADICE

N 1824-1839 (přílohy: ohledací listy 1928-1930;oddací a rodné listy 1890-1928)
N 1840-1876
N 1840-1859
O 1808-1823
O 1827-1838
O 1839-1859
O 1839-1865
Z 1807-1825
Z 1826-1839
Z 1839-1875
Z 1839-1859