Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
ÚSOBÍ

N 1874-1939 (i pro roky 1874-1902)
O 1874-1939 (i pro roky 1874-1901) Z 1874-1939 (i pro roky 1874-1899)