Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
ÚSTÍ NAD LABEM

N 1870-1890
N 1870-1893
N 1893-1895
N 1896-1938
N 1946-1949
O 1870-1895
O 1870-1918
O 1896-1938
O 1946-1949
Z 1871-1895 (i)
Z 1871-1904
Z 1896-1938
Z 1946, 1947
N 1874-1877 O 1874-1875 Z 1874-1877
NOZ 1877
NOZ 1878
indexy