Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

N 1856-1927 (zápisy nejdou chronologicky) 1928-1940
O 1892-1926, 1929-1934 1940, 1942, 1943, 1945-1949 (bez zápisu)
Z 1892-1949 (vletech 1947-1949 bez zápisu)
indexy