Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
VELICHOV

N 1815-1875 (+ výpisy, 3 z roku 1884 a předtištěný formulář pro vedení matrik)
O 1849
Z 1848-1870 (+ předtištěný formulář pro vedení matrik)