Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ČERNOVICE
index

NOZ 1869-1912 (zpětné zápisy z let 1852-1867)