Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

N 1823-1826 (chlapci) 1823-1825 (dívky)
N 1823-1846 (i)
N 1873, 1874 (i) 1876-1908 (i pro každý rok; jednotlivé zápisy od roku 1849) 1908-1940, 1942-1944
O 1823-1846
O 1849-1907 (i) 1908-1940, 1942-1944
Z 1823-1846 (i)
Z 1874, 1876-1908 (i pro každý rok)
Z 1908-1945
NZ 1849-1873 (i)
index