Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
VILÉMOV

N 1842-1850 (+ výpisy z let 1832-1840)
O 1842-1850
Z 1842-1850