Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
VIKTOROVO ÚDOLÍ

N 1827-1849
O 1842-1851
Z 1827-1849