Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BABČICE
VIMPERK

N 1896-1936
O 1897-1927 (+ spisy o vedení matriky)
Z 1896-1936
N 1896-1931, 1936 O 1897, 1899, 1900, 1902, 1904, 1905, 1907, 1908, 1922 Z 1896-1936