Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
VODŇANY

N 1794-1829 (zápisy nejdou chronologicky)
N 1820-1839
N 1839-1860 (i)
N 1869-1873 1874-1940 (i)
O 1869-1906 (i) 1908-1936, 1942-1944 (+ spisy o uložení matrik)
Z 1840-1868 (i)
Z 1869-1930 (i) 1932-1944
Z 1788-1819 (1 zápis z roku 1895) O 1791-1809
indexy