Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
VOLYNĚ

N 1788-1838, 1840, 1841
O 1804-1817, 1834-1838, 1841, (zápisy nejdou chronologicky)
Z 1788-1841 (zápisy nejdou chronologicky)
N 1785-1873, 1896-1925, 1928, 1929, 1934, 1935, 1938 O 1804-1873, 1891-1922, 1930 Z 1896-1921, 1925-1928, 1930-1932, 1934, 1936-1941
NOZ 1842-1850