Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
VOTICE

N 1813-1870 (i; zápisy nejdou chronologicky)
N 1831-1876 (zápisy nejdou chronologicky)
N 1875 (i)
N 1876 (i)
N 1877 (i)
N 1895-1915, 1917, 1920, 1923-1927, 1929, 1933, 1934, 1936
O 1788-1838
O 1869-1874 (i)
O 1875 (i)
O 1876 (i)
O 1877 (i)
O 1895, 1898, 1899, 1902-1911, 1917-1920, 1924, 1928, 1929, 1936
Z 1788-1839
Z 1788-1839 (i)
Z 1869-1874 (i)
Z 1875 (i)
Z 1876 (i)
Z 1877 (i)
Z 1895-1943, 1947
NOZ 1878 (i)
NOZ 1879 (i)
NZ 1880 (i)
NOZ 1881 (i)
NOZ 1882 (i)
NOZ 1883 (i)
NOZ 1884 (i)
NZ 1885
NOZ 1886
NZ 1887
NOZ 1888
NOZ 1889
NZ 1890
NOZ 1891
NOZ 1892
NZ 1893
NZ 1894
index