Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ČESKÉ BUDĚJOVICE

N 1863-1940 (i pro každý rok) 1942-1949
O 1863-1874 (i), 1874-1940 (i), 1942-1949
Z 1863-1875 (i), 1874-1942 (i pro každý rok) 1943-1949
indexy