Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
VYŠKOV
indexy

N 1892-1927
O 1892-1926
Z 1892-1941