Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
VYŠKOV

N 1928-1943 (bez zápisu) O 1928-1943 (bez zápisu) Z 1928-1943 (do roku 1931 bez zápisu)
indexy