Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
ZADNÍ CHODOV

N 1865, 1866, 1875, 1876, 1889, 1891 O (bez zápisu) Z 1868