Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
ZDUCHOVICE

N 1873-1895 (i) O 1869-1895 (i) Z 1869-1884 (i)
index viz Kamenná