Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ČESKÝ DUB

O 1814-1851 N 1807-1855 Z 1808-1855
O (bez zápisu, vedeno od r. 1856) N 1856-1907 Z (bez zápisu, vedeno od r. 1856)