Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
ŽATEC

N 1872-1884
N 1884-1895
N 1896-1949
O 1873-1895
O 1896-1949
Z 1880-1895
Z 1896-1949
O 1860-1873 N 1859-1872 Z 1859-1880
N 1901 (i) 19O3-1914, 1917-1937 (i), 1946 O 1901 (i) 1903-1914, 1917-1937 (i) Z 1901 (i) 1903-1914, 1917-1937 (i)
indexy