Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
ŽEHUŠICE

N 1849-1895 (i) O 1840-1874 (i) 1879-1882, 1886 (i) Z 1840-1880, 1887-1895 (i)