Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
ŽELIV

N 1798-1804, 1814-1828 (zápisy nejdou chronologicky)