Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
PRAHA

N 1911 dívky (i)
N 1912 chlapci (i)
N 1912 dívky (i)
N 1913 chlapci (i)
N 1913 dívky (i)
N 1914 chlapci (i)
N 1914 dívky (i)
N 1915 chlapci (i)
N 1915 dívky (i)
N 1916 chlapci (i)
N 1916 dívky (i)
N 1917 chlapci (i)
N 1917 dívky (i)
N 1918 chlapci (i)
N 1918 dívky (i)
N 1919 chlapci (i)
N 1919 dívky (i)
N 1920 chlapci (i)
N 1920 dívky (i)
N 1921 chlapci (i)
N 1921 dívky (i)
N 1922 chlapci (i)
N 1922 dívky (i)
N 1923 chlapci (i)
N 1923 dívky (i)
N 1924 chlapci (i)
N 1924 dívky (i)
N 1925 chlapci (i)
N 1925 dívky (i)
N 1926 chlapci (i)
N 1926 dívky (i)
N 1927 chlapci (i)
N 1927 dívky (i)
N 1928 chlapci (i)
N 1928 dívky (i)
N 1929 chlapci (i)
N 1929 dívky (i)
N 1930 chlapci (i)
N 1930 dívky (i)
N 1931 chlapci (i)
N 1931 dívky (i)
N 1932 chlapci (i)
N 1932 dívky (i)
N 1933 chlapci (i)
N 1933 dívky (i)
N 1934 chlapci (i)
N 1934 dívky (i)
N 1935 chlapci (i)
N 1935 dívky (i)
N 1936 chlapci (i)
N 1936 dívky (i)
N 1937 chlapci (i)
N 1937 dívky (i)
N 1938 chlapci, dívky
N 1939 chlapci, dívky
N 1940
N 1941
N 1942
N 1943, 1944
N 1945-1947
N 1948, 1949
Předchozí