Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
PRAHA-LIBEŇ

N 1788-1813
N 1814-1839 (i)
N 1840-1858 (i)
N 1857-1939 (i v letech 1924-1926, 1928-1930, 1932-1935, 1937, 1938 pro každý rok)