Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
PRAHA-SMÍCHOV

N 1788-1820
N 1821-1840
N 1840-1852
N 1852-1874
N 1874-1923 (i v letech 1902-1907 pro každý rok)
N 1924-1938 (i)