Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
PRAHA-VINOHRADY

N 1892-1917 (i v letech 1901, 1904, 1905, 1907, 1908, 1911-1913 pro každý rok)
N 1918-1927
N 1928-1939