Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
BARCHŮVEK
PRAHA-SMÍCHOV

Z 1788-1821
Z 1821-1840
Z 1840-1870
Z 1874-1939